Eerste KNHS outdoor wedstrijd van de Welleruters in samenwerking met It Fjildhûs is een feit !
Wat hebben we een prachtige dag gehad zowel het weer als de mensen waren zeer positief.
Wij willen nogmaals alle officials en vrijwilligers bedanken voor hun inzet.

Mede dankzij onze sponsors konden wij
deze wedstrijd mogelijk maken.

Stinstra Kozijnen – Leeuwarden
Rijplatenverhuur Deinum B.V.– Marsum
Agra Totaal – Berlikum
S.Talsma Installatietechniek – Achlum
Biofood – Drachten
Westra Stalstrooisel – Tzum
Ambachtsbakker Sybesma – Deinum
Frankena Winsum – Winsum